Manylion y penderfyniad

Gwerthuso perfformiad ysgolion Caerdydd 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

The report provides an evaluation of the performance of Cardiff schools in the academic year 2018/19. The report draws on a range of data and information including outcomes of Estyn inspections, outcomes at Key Stage 4 and 5, attendance, exclusions and the number of young people not progressing to education, employment or training.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: bod Adroddiad Perfformiad Blynyddol Addysg 2018/19 yn cael ei nodi.

Dyddiad cyhoeddi: 23/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: