Manylion y penderfyniad

Cardiff's Smart City Road Map

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Cytundeb i Fap Ffordd Dinas Glyfar Cyngor Caerdydd gael mynd i’r parth cynhoeddus i ddibenion ymgynghori.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cymeradwyo’r Map Ffordd Dinas Ddeallus ac awdurdodi ymgynghoriad cyhoeddus

Dyddiad cyhoeddi: 20/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/12/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 04/01/2020

Dogfennau Cefnogol: