Manylion y penderfyniad

Strategaeth Toiledau Lleol CYngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

O dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 mae dyletswydd ar y cyngor i baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol i Gaerdydd.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.            Cymeradwyo Strategaeth Toiledau Lleol Cyngor Caerdydd (Atodiad B i’r adroddiad)

 

2.            Dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd i adolygu Strategaeth Toiledau Lleol Cyngor Caerdydd yn unol â’r ddeddfwriaeth.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/12/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 04/01/2020

Dogfennau Cefnogol: