Manylion y penderfyniad

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2019-20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Ystyried gwybodaeth Perfformiad Ch1 ar gyfer 2019/20

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Nodi’rsefyllfa bresennol parthed perfformiad, cyflawni ymrwymiadau allweddol a blaenoriaethau fel yn Chwarter 1,  that the current position regarding performance, the delivery of key commitments and priorities as at Quarter 1, a’r camau gweithredu er mwyn sicrhau cyflawniad effeithiol Uchelgais Prifddinas

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: