Manylion y penderfyniad

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Reoliadol a Rennir 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Ym mis Ebrill 2015 llofnododd Cyngor Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Gytundeb Cydweithio ar gyfer darparu Gwasanaethau rheoliadol ar draws y tair ardal.

 

Yn unol â Chymal 5.1 y Cytundeb Cydweithio, mae gofyn i’r SRS gynhyrchu adroddiad blynyddol ar berfformiad gweithredol ac ariannol y gwasanaeth ar gyfer y flwyddyn flaenorol.  

Penderfyniad:

CYTUNWYD: nodi Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau a Rennir ar gyfer 2018-19.

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: