Manylion y penderfyniad

2020/2021 Budget Proposals for Consultation - Publication Timescales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i’w Hymgynghori Arnynt

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

(1)       Nodi Sefyllfa’r Gyllideb a ddiweddarwyd ar gyfer 2020/21 adeg y Cam Setliad Dros Dro

 

(2)       Cytuno ar yr ymagwedd arfaethedig ar gyfer cynigion yr Ymgynghoriad ar y Gyllideb ar gyfer 2020/21 i gael eu cytuno a’i nodi y bydd yr ymgynghoriad ffurfiol ar y gyllideb yn dechrau ar 19 Rhagfyr 2019 ac yn rhedeg tan 31 Ionawr 2020. Bydd canlyniadau’r broses ymgynghori wedyn yn cael eu hystyried gan y Cabinet wrth baratoi eu cynnig cyllideb terfynol ar gyfer 2020/21.

 

I’w nodi y bydd y Prif Weithredwr fel Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig yn cyhoeddi’r holl ymgynghoriadau cyflogaeth statudol ac anstatudol angenrheidiol o safbwynt goblygiadau staffio’r cynigion.

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/12/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 04/01/2020

Dogfennau Cefnogol: