Manylion y penderfyniad

Rheoli Risg Corfforaethol - Chwarter 2 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Bydd yr adroddiad yn rhoi gwybod i’r Cabinet am y prif risgiau sy’n wynebu’r Cyngor. Y tro diwethaf i’r Cabinet weld y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (CRC) oedd mewn cyfarfod Cabinet ym mis Gorffennaf 2019. Mae uwch swyddogion yn adolygu’r ddogfen yn chwarterol a’r Cabinet unwaith bob 6 mis.       

Mae perchnogion Risg Corfforaethol ar lefel Cyfarwyddwr, ac maent oll yn cyfrannu at adolygu’r ddogfen.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: nodi cynnwys y Cofrestr Risg Corfforaethol

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/12/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 04/01/2020

Dogfennau Cefnogol: