Manylion y penderfyniad

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Gorchymyn Rheoliadau Cŵn Drafft

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Bwrw ymlaen gyda’r gorchmynion diogelu mannau agored cyhoeddus

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

(i)            nodi'r ymatebion i’r ymgynghoriad ar destun y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (Rheoli C?n) 2019 a atodir fel Atodiad E;

(ii)            

(iii)         i’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (Rheoli C?n) 2019 a atodir fel Atodiad A, gael ei gymeradwyo’n amodol ar unrhyw ddiwygiadau y cytunwyd arnynt;

 

(iv)         i adroddiad gwybodaeth gael ei gyflwyno ar y mater hwn i’r Cyngor Llawn ar 18 Gorffennaf 2019; ac

 

i’r trefniadau gweithredu a nodir yn yr adroddiad gael eu nodi

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 24/07/2019

Dogfennau Cefnogol: