Manylion y penderfyniad

Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu Diwylliant a'r Economi o'r enw 'Digwyddiadau yng Nghaerdydd'

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Galluogi’r Cabinet i ymateb i adroddiad y Pwyllgor Craffu o’r enw ‘Digwyddiadau yng Nghaerdydd’

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cymeradwyo’r ymateb i adroddiad ‘Digwyddiadau yng Nghaerdydd’ y Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant fel y nodir yn Atodiad A i’r adroddiad

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/06/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 26/06/2019

Dogfennau Cefnogol: