Manylion y penderfyniad

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Diwedd Blwyddyn 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Bydd yr adroddiad yn rhoi gwybod i’r Cabinet am y prif risgiau sy’n wynebu’r Cyngor. Y tro diwethaf i’r Cabinet weld y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (CRC) oedd mewn cyfarfod Cabinet ym mis Rhagfyr 2018. Mae uwch swyddogion yn adolygu’r ddogfen yn chwarterol a’r Cabinet unwaith bob 6 mis.      

 

Mae perchnogion Risg Corfforaethol ar lefel Cyfarwyddwr, ac maent oll yn cyfrannu at adolygu’r ddogfen. 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: y dylid nodi cynnwys y Gofrestr Risg Gorfforaethol

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: