Manylion y penderfyniad

Strategaeth Wrth Dwyll a Llygredd Drafft

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Nod y Strategaeth hon yw datblygu a chynnal diwylliant lle mae pob rhan o’r sefydliad yn ystyried twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth yn annerbyniol, bod ac y bydd camau llym yn cael eu cymryd i atal a chanfod colledion twyll, i ddwyn twyllwyr i gyfrif yn gyflym ac yn effeithiol, ac adennill unrhyw golledion.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cymeradwyo’r Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredd

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 24/07/2019

Dogfennau Cefnogol: