Manylion y penderfyniad

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl) ei fabwysiadu’n ffurfiol gan y Cyngor ar 28 Ionawr 2016. Yn rhan o’r broses cynllun datblygu statudol mae angen i’r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Tachwedd bob blwyddyn.Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu’r diben, y prif ganfyddiadau a chanlyniadau’r ail AMB, a cheisio cymeradwyaeth i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2019.

Penderfyniad:

CYTUNWYD: argymell wrth y Cyngor ei fod yn derbyn y trydydd AMB i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 23/10/2019

Dogfennau Cefnogol: