Manylion y penderfyniad

Adroddiad Llesiant Statudol Cyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet, Cyngor

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Mae’r adroddiad hwn yn ddogfen statudol y mae’n rhaid i’r Cyngor ei greu bob blwyddyn fel adlewyrchiad o’i berfformiad a’i weithgareddau yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf (2018-19) yn unol â’r Cynllun Corfforaethol.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: y byddai Adroddiad Gwella Statudol Blynyddol y Cyngor yn cael ei gyflwyno gerbron y Cyngor ym mis Gorffennaf 2019.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: