Manylion y penderfyniad

Adroddiad Cwynion Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Mae adroddiad cwynion blynyddol y Cyngor yn cynnig cyfanswm y cwynion a chanmoliaethau mae’r Awdurdod wedi’u derbyn bob blwyddyn ariannol.  

 

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y swm mae pob gwasanaeth wedi’i dderbyn gydag adroddiad ar ddadansoddiad o dueddiadau, gan esbonio unrhyw gynnydd neu ostyngiad ar y flwyddyn flaenorol. Mae gwelliannau wedi’u gwneud gan y Cyngor o ganlyniad i adborth cwsmeriaid yn cael eu hystyried a’u dogfennu hefyd. 

 

Rhoddir gwybodaeth ychwanegol am gwynion sydd wedi’u cyfeirio at Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru gan gynnwys data megis nifer y cwynion sydd ar y gweill.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: y byddai cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: