Manylion y penderfyniad

Ymateb i adroddiad Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc a Chymuneda ac Oedolion o'r enw Atal Pobl Ifanc rhag Ymgymryd â Delio Cyffuriau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ymateb i argymhellion yr adroddiad Craffu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Cytuno ar yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor Craffu o’r enw Atal Pobl Ifanc rhag Ymwneud â Delio Cyffuriau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/04/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/04/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 02/05/2019

Dogfennau Cefnogol: