Manylion y penderfyniad

Strategaeth Economaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ystyried y Papur Gwyn Economaidd

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD: cymeradwyo’r Strategaeth Economaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 18/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/04/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/04/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 02/05/2019

Dogfennau Cefnogol: