Manylion y penderfyniad

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Mae gofyn i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol gynhyrchu adroddiad blynyddol ar effeithiolrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Yn y bôn, mae’r adroddiad yn ofyniad ar awdurdodau, aelodau a swyddogion i roi gwybod i ddinasyddion a rhanddeiliaid lleol sut maent yn meddwl y mae eu trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gweithio.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: yr ystyrir cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasolyr Awdurdod Lleol ar gyfer 2018/19 yn y Cyngor

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: