Manylion y penderfyniad

Premiymau'r Derth Gyngor ar Anheddau Gwag Hirdymor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Ar 29 Tachwedd 2018 penderfynodd y Cyngor gynnal ymarferiad ymgynghori ar osod premiwm treth gyngor ar gyfer anheddau sy’n wag yn hirdymor. Mae disgwyl i’r ymgynghoriad hwn orffen yn ystod mis Ionawr 2019. 

Pwrpas yr adroddiad yw ystyried canlyniadau yr ymgynghoriad er mwyn cyfeirio’r penderfyniad terfynol a gaiff ei wneud gan y Cyngor.   

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: argymell  bod y Cyngor yn cytuno i godi Premiwm Treth Gyngor o 50% ar anheddau sy’n wag a heb ddodrefn gan fwyaf am gyfnod hwy na 12 mis, o 1 Ebrill 2019.    

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 21/02/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/02/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: