Manylion y penderfyniad

Cynllun Strategol i Gyflawni Canlyniadau Gwych i'n Holl Blant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Bydd yr adroddiad hwn yn nodi cynllun strategol 3 blynedd i ddarparu canlyniadau rhagorol mewn gwasanaethau plant. Bydd yn nodi sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn datblygu dulliau atal, yn gwella arferion, yn cefnogi ac yn datblygu'r gweithlu, yn gwella'r ystod o wasanaethau a gynigir ac yn gwella perfformiad.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: y cymeradwywyd Strategaeth Gwasanaethau Plant Caerdydd 2019 – 2022.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/07/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/07/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 24/07/2019

Dogfennau Cefnogol: